publicerad: 2021  
kollusion kollusionen
kol·lus·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
med­vetet försvårande av ut­redning i brott­mål, genom undan­röjande av bevis eller genom försök att få vittnena att av­ge tillrätta­lagda vittnes­mål
belagt sedan 1802; av lat. collu´sio 'hemligt sam­förstånd', till collu´dere 'leka med; spela under täcket med'