publicerad: 2021  
komma åt kom kommit, presens kommer
komm·er åt
verb
komma å´t
1 (råka) röra vid
någon kommer åt någon/något
någon kommer åt någon
någon kommer åt något
barnens sand­slott rasade ihop så fort någon kom åt det
äv. få tag på
tjuvarna tog allt de kunde komma åt
äv. bildligt ta itu med och försöka göra något åt
man försökte komma åt köns­diskrimineringen
belagt sedan 1773
2 få till­fälle till något
någon kommer åt (någon/något/att+verb)
någon kommer åt (någon)
någon kommer åt (något)
någon kommer åt (att+verb)
så fort han kom åt berättade han vad som hade hänt; hon höll ormen så att den inte kom åt att bita
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska koma at