publicerad: 2021  
kommendörkapten kommendör­kaptenen kommendör­kaptener
kom·mend·ör|­kapt·en·en
substantiv
kommendö`rkapten
(titel för) en högre officer in­om flottan mot­svarande överste­löjtnant in­om den övriga försvars­makten
belagt sedan 1748