publicerad: 2021  
kommendera kommenderade kommenderat
verb
kommende´ra
föra befäl över grupp av soldater eller dylikt
någon kommenderar (över någon/något)
någon kommenderar (över någon)
någon kommenderar (över något)
någon kommenderar (någon att+verb)
någon kommenderar (fram/in/ut) någon/något (någonstans)
någon kommenderar (fram) någon (någonstans)
någon kommenderar (fram) något (någonstans)
någon kommenderar (in) någon (någonstans)
någon kommenderar (in) något (någonstans)
någon kommenderar (ut) någon (någonstans)
någon kommenderar (ut) något (någonstans)
han kommenderade (över) en bataljon
äv. ibland med partikel som an­ger förflyttning, t.ex.fram, in, ut beordra någon att ut­föra något
han kommenderades till Västfronten; han kommenderade ut två brand­bilar
äv. med av­seende på ordern
kommendera halt
äv. ut­vidgat till icke-militära samman­hang
kommendera fram mat på bordet
belagt sedan 1557; av franska commander med samma betydelse; av lat. commenda´re 'an­förtro; an­befalla'; besläktat med mandat
kommenderakommenderande, kommendering