publicerad: 2021  
kommendering kommenderingen kommenderingar
kom·mend·er·ing·en
substantiv
kommende´ring
militärt upp­drag
sjökommendering; straffkommendering
kommendering (av någon) (till något)
belagt sedan 1703