publicerad: 2021  
kommunikationsmedel kommunikationsmedlet, plural kommunikations­medel, bestämd plural kommunikationsmedlen
kom·mun·ik·at·ions|­medl·et
substantiv
[-∫o`ns-]
ofta plur. an­ordning för person- eller gods­transport
all­männa kommunikations­medel som tåg och buss
belagt sedan 1824