publicerad: 2021  
kompatibel kompatibelt kompatibla
kom·pat·ibl·are
adjektiv
kompati´bel
möjlig att sam­ordna och få att överens­stämma med något, utan mot­sägelser eller dylikt
kompatibel med något några är kompatibla
en religion som på­stås vara kompatibel med modern vetenskap
spec. i data­samman­hang
en PC och en Mac var länge inte kompatibla; programmet var kompatibelt med operativ­systemet
belagt sedan 1664; av engelska compatible med samma betydelse; till franska compatir 'överens­stämma'; av senlat. compat´i 'känna med­känsla'