publicerad: 2021  
kompassros kompass­rosen kompass­rosor
kom·pass|­ros·en
substantiv
kompass`ros
sär­skilt sjö­fart kompassens graderade skiva med an­givna väder­streck
belagt sedan 1690