publicerad: 2021  
komplement komplementet, plural komplement, bestämd plural komplementen
kom·ple·ment·et
substantiv
komplemen´t
något som måste läggas till (viss före­teelse) för att en helhet ska upp­stå
(någots) komplement ett komplement (till något)
vitamin­tabletter ut­gör ett komplement till husmans­kosten; som ett komplement kan man teckna en sär­skild stöldförsäkring
äv. något försvagat
prisövervakningen är ett ut­märkt komplement till den ekonomiska politiken
belagt sedan 1815; av lat. complemen´tum 'tillägg'; besläktat med plenum; jfr ur­sprung till komplett, komplimang