publicerad: 2021  
kompledig komp­ledigt komp­lediga
komp|­led·ig
adjektiv
[kåm`p-]
var­dagligt som får ta ut (viss) ledighet som kompensation för över­tids­arbete
belagt sedan 1967; till kompensation