publicerad: 2021  
komplementfärg komplement­färgen komplement­färger
kom·ple·ment|­färg·en
substantiv
komplemen`tfärg
färg som till­sammans med en viss annan färg ger vit­aktig färg
(någots) komplementfärg en komplementfärg (till något)
blått och orange är komplement­färger
belagt sedan 1837