publicerad: 2021  
kompulsiv kompulsivt kompulsiva
kom·puls·iv
adjektiv
kompulsi´v
sär­skilt psykologi tvångsmässig
kompulsivt beteende; kompulsiva störningar
belagt sedan 1940-talet; av franska compulsif med samma betydelse; till lat. compell´ere 'tvinga'