publicerad: 2021  
komvux ingen böjning
kom|­vux
substantiv
[kåm´-] el. [kåm`-]
kommunal vuxenutbildning
hon läser på kom­vux; genom studier på kom­vux kan människor skaffa sig bl.a. grund­läggande behörighet för yrkes­hög­skole­studier
belagt sedan 1970-talet; kortord