publicerad: 2021  
koncentrera koncentrerade koncentrerat
verb
koncentre´ra
1 samla (i stor mängd) på begränsat om­råde
någon koncentrerar något (någonstans)
grann­landet koncentrerade trupper vid gränsen
äv. med av­seende på abstrakta före­teelser (mest perfekt particip)
en koncentrerad fram­ställning; koncentrerad kunskap; koncentrerat strålkastarsken
belagt sedan 1647; av franska concentrer med samma betydelse; till lat. con´- (cum´) 'med' och cen´trum 'medel­punkt'; se ur­sprung till centrum
2 vanligen perfekt particip öka halten av (visst ämne) i vätska
JFR anrika
något är koncentrerat
koncentrerad svavel­syra
belagt sedan 1759
3 helt in­rikta på visst (av­gränsat) ämne eller dylikt
någon koncentrerar något (något)
koncentrera upp­märksamheten på de akuta problemen; det var svårt att koncentrera tankarna i oväsendet
belagt sedan 1761
koncentrerakoncentrerande, koncentrering, koncentration