publicerad: 2021  
konfusion konfusionen
kon·fus·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 det att en och samma person är både borgenär och gäldenär i fråga om samma förpliktelse
belagt sedan 1847; av lat. confu´sio 'blandning; oordning'; jfr ur­sprung till konfundera
2 förvirring genom störning i hjärnans funktion
belagt sedan 1887