publicerad: 2021  
kongenial kongenialt kongeniala
kon·geni·al
adjektiv
kongenia´l
som överens­stämmer med någons eller någots anda och av­sikter mest om konstnärliga produkter
kongenial (med något/någon)
kongenial (med någon)
kongenial (med något)
en kongenial över­sättning; en kongenial illustration
belagt sedan ca 1815; till lat. con´- 'till­sammans med' och genius