publicerad: 2021  
kontaktlins kontakt­linsen kontakt­linser
kon·takt|­lins·en
substantiv
kontak`tlins
ofta plur. lins för syn­korrigering som bärs i direkt an­slutning till ögat
han fick åter­gå till glas­ögon efter­som hans ögon blev irriterade av kontakt­linserna; hon är mycket när­synt men med kontakt­linser kan hon än­då spela fot­boll
belagt sedan 1967