publicerad: 2021  
kontorstid kontors­tiden kontors­tider
kont·ors|­tid·en
substantiv
konto`rstid
tid på dagen när kontorsanställda (och de flesta andra) normalt arbetar och när kontor är öppna för all­mänheten
(på/under) kontorstid
() kontorstid
(under) kontorstid
passa kontors­tider; hon satt ofta kvar efter kontors­tid
belagt sedan 1736