publicerad: 2021  
kontorsråtta kontorsråttan kontorsråttor
kont·ors|­rått·an
substantiv
konto`rsråtta
var­dagligt; ned­sättande person i under­ordnad ställning på kontor
belagt sedan 1976