publicerad: 2021  
koordinera koordinerade koordinerat
verb
koordine´ra
sär­skilt i vetenskapliga och tekniska samman­hang organisera till enhetlig verkan
någon koordinerar något
koordinera alla FN-insatser; koordinera det internationella miljö­arbetet; koordinera räntesänkningarna
spec. sam­ordna kropps­delar t.ex. muskler, för att ut­föra en av­sedd rörelse
koordinera sina rörelser
belagt sedan ca 1800; av medeltidslat. coordina´re 'sam­ordna'; jfr ur­sprung till ordinera
koordinerakoordinerande, koordinering, koordination