publicerad: 2021  
koordinatsystem koordinat­systemet, plural koordinat­system, bestämd plural koordinat­systemen
ko·ord·in·at|­syst·em·et
substantiv
koordina`tsystem
system för läges­angivelse som ut­görs av två eller tre skärande linjer med fast­ställd riktning (och fast­ställd längd­skala) vanligen med räta vinklar mellan linjerna
ett rät­vinkligt koordinat­system; ett två­dimensionellt koordinat­system; ett tre­dimensionellt koordinat­system
äv. något ut­vidgat
jordens grad­nät är ett slags koordinat­system
belagt sedan 1849