publicerad: 2021  
kopek kopeken, plural kopek, bestämd plural kopeken
kopek·en
substantiv
kope´k
den minsta ryska mynt­enheten mot­svarande 1/100 rubel
ibland i ut­tryck för brist på pengar skämtsamt
kan du låna mig en hundra­lapp – jag har inte en kopek
belagt sedan 1669; av ry. kopejka till kopjo 'lans' (myntet hade förr en bild av tsaren till häst med en lans)