publicerad: 2021  
korrespondera korresponderade korresponderat
verb
korresponde´ra
1 brevväxla särsk. om formella ting
någon korresponderar (med någon) (om någon/något/sats)
någon korresponderar (med någon) (om någon)
någon korresponderar (med någon) (om något)
någon korresponderar (med någon) (om sats)
några korresponderar (om någon/något/sats)
några korresponderar (om någon)
några korresponderar (om något)
några korresponderar (om sats)
hon korresponderade med flera forskar­kollegor
belagt sedan 1625; av medeltidslat. corresponde´re med samma betydelse, till lat. con´- 'med' och responde´re 'svara'; jfr ur­sprung till respondent
2 överensstämma i vissa (intressanta) delar
något korresponderar med något några korresponderar
artikelns inne­håll korresponderade inte med rubriken
belagt sedan 1631
korresponderakorresponderande, korrespondens