publicerad: 2021  
korrespondensundervisning korrespondens­undervisningen
kor·re·spond·ens|­under·vis·ning·en
substantiv
[-den`s-] el. [-daŋ`s-]
delvis historiskt undervisnings­form där studerande och lärare kommunicerar med hjälp av skrivna brev el. med hjälp av tekniska medier
korrespondensundervisning (i något)
belagt sedan 1892