publicerad: 2021  
kreditinstitut kredit­institutet, plural kredit­institut, bestämd plural kredit­instituten
kred·it|­in·stit·ut·et
substantiv
kredi`tinstitut
före­tag som har till huvud­uppgift att låna ut pengar om t.ex. bank el. hypoteks­institut
belagt sedan 1897