publicerad: 2021  
krigare krigaren, plural krigare, bestämd plural krigarna
krig·ar·en
substantiv
kri`gare
person som (yrkes­mässigt) del­tar i krig
SE kriga JFR soldat
krigarfolk
Banér, Torstenson och de andra svenska krigarna under 1600-talet
belagt sedan 1541