publicerad: 2021  
kria krian krior
kri·an
substantiv
kri`a
ålderdomligt skoluppsats över ett bestämt ämne
kriarättning
en kria (om någon/något/att+verb/sats)
en kria (om någon)
en kria (om något)
en kria (om sats)
en kria (om att+verb)
nu­mera vanligen om text i all­mänhet, ofta med an­tydan om dålig stil, förenklade resonemang etc.
hans senaste kria lämnar bara fråge­tecken efter sig
belagt sedan 1823; av grek. khrei´a 'an­vändning; nytta; övningsskrivning'