publicerad: 2021  
cricket cricketen
även
kricket kricketen
cricket·en, kricket·en
substantiv
[krick´-]
ett brännbolls­liknande spel
cricket, det för utom­stående nästan obegripliga engelska national­spelet
belagt sedan 1861; av engelska cricket med samma betydelse; ev. av fornfranska criquet 'krokig stav'