publicerad: 2021  
krypskytte kryp­skyttet
kryp|­skytt·et
substantiv
kry`pskytte
skjutning från bak­håll mot mänskligt mål
ofta bildligt om försåtligt (ofta anonymt) an­grepp
på kåseri­sidan bedrevs ett ständigt kryp­skytte mot regeringen
belagt sedan 1779; 1915 i bildlig bemärkelse