publicerad: 2021  
kryptera krypterade krypterat
verb
krypte´ra
över­föra (med­delande) till hemlig kod särsk. i militära samman­hang
någon krypterar något
ordern måste krypteras innan den kan gå ut
äv. all­männare
krypterad data­trafik; de krypterar e-posten med ett sär­skilt krypterings­program
belagt sedan 1931
krypterakrypterande, kryptering