publicerad: 2021  
kryptografi kryptografin
krypto·grafi
substantiv
kryptografi´
teknik för att kryptera med­delanden så att de bara kan av­kodas med hjälp av en kod­nyckel
belagt sedan 1875