publicerad: 2021  
1kryptogam kryptogamt kryptogama
krypto·gam
adjektiv
kryptoga´m
som inte bildar frön utan fort­plantar sig kön­löst med hjälp av sporer, cell­delning eller dylikt el. könligt genom sammansmältning av köns­celler (gameter); om vissa växter
MOTSATS 1fanerogam
belagt sedan 1851; till grek. kryptos´ 'dold' och gam´os 'äktenskap'; jfr ur­sprung till 1fanerogam!!, krypta
2kryptogam kryptogamen kryptogamer
krypto·gam·en
substantiv
kryptoga´m
kryptogam växt
kryptogamerna om­fattar ormbunks­växter, mossor, lavar, svampar och alger
belagt sedan 1816