publicerad: 2021  
kryptografisk krypto­grafiskt krypto­grafiska
adjektiv
kryptogra´fisk
som har att göra med kryptografi
krypto­grafisk kod; krypto­grafisk nyckel; en modern, krypto­grafisk metod
belagt sedan 1882