publicerad: 2021  
kryssförband kryss­förbandet, plural kryss­förband, bestämd plural kryss­förbanden
kryss|­för·band·et
substantiv
kryss`förband
ett mur­förband där tegel­stenarna bildar korsform
belagt sedan 1859