publicerad: 2021  
kråma sig kråmade kråmat
verb
krå`ma sig
stolt och kokett vrida på kroppen för att visa upp sin (förmenta) stilighet, skönhet eller dylikt
någon kråmar sig (för någon)
han stod och kråmade sig fram­för spegeln
äv. bete sig in­ställsamt
hov­mästaren kråmade sig för de fina gästerna
belagt sedan 1734; jfr sv. dial. krumma, kromma med samma betydelse; nära besläktat med 1krum!!
kråma sigkråmande