publicerad: 2021  
kulminera kulminerade kulminerat
verb
kulmine´ra
nå sin kulmen
JFR peaka
någon/något kulminerar (i/med något)
någon kulminerar (i något)
någon kulminerar (med något)
något kulminerar (i något)
något kulminerar (med något)
pjäsen kulminerade i en stor­artad upp­görelse med mans­samhället; ett dovt muller som växte i styrka tills det kulminerade i ett dån
spec. passera en orts meridian om himla­kropp
när solen kulminerar står den i syd
belagt sedan 1740
kulminerakulminerande, kulmination