publicerad: 2021  
kulmen bestämd form kulmen, utrum
kulm·en
substantiv
kul´men
höjdpunkt i en ut­veckling el. ett förlopp
JFR klimax
kulmen (av/på något)
kulmen (av något)
kulmen (något)
kulmen på före­ställningen; trafiken nådde sin kulmen vid 17-tiden; verket blev kulmen på hans författarskap
belagt sedan 1872; av lat. cul´men 'topp; hjässa; höjd­punkt'