publicerad: 2021  
kulram kul­ramen kul­ramar
kul|­ram·en
substantiv
ku`lram
ett enklare räkne­hjälp­medel med en ram och ett an­tal ribbor med flyttbara kulor
SYN. abakus 1
belagt sedan 1880