publicerad: 2021  
kuria kurian
eller
curia curian
kuri·an, curi·an
substantiv
ku´ria el. [ku´ria]
ofta bestämd form sing. det påvliga regerings- och förvaltnings­organet
belagt sedan 1845; av lat. cu´ria 'av­delning av det romerska folket; samlings­lokal'