publicerad: 2021  
kurialstil kurial­stilen
kuri·al|­stil·en
substantiv
kuria`lstil
in­vecklad och stel språklig stil som förr an­vändes av dom­stolar och ämbets­verk
belagt sedan 1729; till lat. cu´ria 'dom­stol; ämbets­verk'