publicerad: 2021  
kursvärdering kurs­värderingen kurs­värderingar
substantiv
kurs`värdering
till­fälle för del­tagarna att ge sina syn­punkter på nyss av­slutad högskole- eller universitets­kurs
fylla i en kurs­värdering; kurs­värdering för ökat student­inflytande
belagt sedan 1959