publicerad: 2021  
utvärdering ut­värderingen ut­värderingar
ut|­värd·er·ing·en
substantiv
u`tvärdering
det att utvärdera
kursutvärdering; kvalitetsutvärdering
utvärdering (av något/sats)
utvärdering (av något)
utvärdering (av sats)
äv. om resultatet
ut­värderingen visade att det före­kom stora regionala skillnader
formativ ut­värdering ut­värdering av något (projekt eller dylikt) medan det än­nu på­går
belagt sedan 1959