publicerad: 2021  
kvacksalveri kvack­salveriet kvack­salverier
kvack|­salv·eri·et
substantiv
kvacksalveri´
obehörigt ut­övande av läkar­yrket
kvacksalverilag
kvack­salveri är brottsligt; kvack­salveri och vid­skepelse
äv. ut­vidgat det att vara dålig läkare
hans sätt att skriva ut lycko­piller är rena kvack­salveriet
äv. ytterligare ut­vidgat ut­övande av något man inte behärskar
belagt sedan 1663