publicerad: 2021  
kvackare kvackaren, plural kvackare, bestämd plural kvackarna
kvack·ar·en
substantiv
kvack`are
ned­sättande person som försöker upp­träda som läkare utan att ha ut­bildning
äv. all­männare person som upp­träder som expert utan att ha någon kompetens
belagt sedan 1930; till kvacka 1