publicerad: 2021  
1kvart kvarten, plural kvart el. kvartar
kvart·en
substantiv
1 ofta i genitiv fjärdedel
kvartscirkel; kvartssekel
en/ett kvarts något
en kvarts något
ett kvarts något
ett kvarts kilo; en kvarts miljon; ett kvarts sekel; en kvarts timma; tre kvarts år; vrid åt ett kvarts varv
spec. en fjärde­dels kilo
räkorna kostade 40 kronor kvarten
belagt sedan 1746; till lat. qua´rtus 'den fjärde'; jfr ur­sprung till kader, 1kvarter 1
2 vanligen med plur.kvartar en fjärde­dels timme i förhållande till aktuell jämn timme el. i all­mänhet
kvart i tolv; en gång i kvarten; det tog bara en kvart att köra hem; klockan slog kvart i; en kvart in på andra halv­lek
akademisk kvart (med start) en kvart senare än den officiellt an­givna tid­punktensärsk. förr det normala betr. före­läsningar m.m. i akademiska samman­hang
stup i kvarten var­dagligtideligenhennes mobil ringde stup i kvarten
belagt sedan 1768; kort­form av kvartsfinal
2kvart kvarten kvarter
kvart·en
substantiv
intervall mellan första och fjärde tonen i en diatonisk skala
JFR kvint
äv. fjärde ton­steget från en viss ton i diatonisk följd upp­åt el. ned­åt
belagt sedan 1739; via franska av lat. qua´rta, femininum av qua´rtus, se ur­sprung till 1kvart!!
3kvart kvarten kvartar
kvart·en
substantiv
1 var­dagligt enklare bo­stad eller övernattnings­ställe ibland av betänkligt slag
belagt sedan 1910; kort­form av 1kvarter!!
2 var­dagligt kvartsfinal
gå till kvarten; han åkte ut i kvarten
belagt sedan 1947; kort­form av kvartsfinal