publicerad: 2021  
kvinnoläger kvinnolägret, plural kvinno­läger, bestämd plural kvinnolägren
kvinno|­lägr·et
substantiv
kvinn`oläger
läger där kvinnor samlas för att diskutera frågor kring kvinno­frigörelse
belagt sedan 1976