publicerad: 2021  
kvinnoläkare kvinno­läkaren, plural kvinno­läkare, bestämd plural kvinnoläkarna
kvinno|­läk·ar·en
substantiv
kvinn`oläkare
läkare som är specialist på kvinnans (under­livs)sjukdomar
SYN. gynekolog
belagt sedan 1898