publicerad: 2021  
kvotering kvoteringen kvoteringar
kvot·er·ing·en
substantiv
kvote´ring
det att kvotera
kvoteringssystem
kvotering (av någon/något)
kvotering (av någon)
kvotering (av något)
sär­skilt i av­sikt att skapa jämnare könsfördelning
könskvotering
närings­livet ville inte ha lag­stadgad kvotering till före­tagens styrelser
belagt sedan 1948