publicerad: 2021  
kvotera kvoterade kvoterat
verb
kvote´ra
fördela (olika kategorier) i bestämda an­delar så att varje kategori säkert blir rimligt representerad
någon kvoterar (något) någon kvoterar (in någon)
kvoterad in­tagning till högskoleutbildning
ofta med ton­vikt på resultatet med partikelnin
kvotera in kvinnor i beslutande organ
belagt sedan 1647
kvoterakvoterande, kvotering