publicerad: 2021  
kännetecken kännetecknet, plural känne­tecken, bestämd plural kännetecknen
känne|­teckn·et
substantiv
känn`etecken
ut­märkande egenskap som fungerar som igenkännings­tecken
ett kännetecken (för/på någon/något)
ett kännetecken (för någon)
ett kännetecken (för något)
ett kännetecken (någon)
ett kännetecken (något)
boxerns känne­tecken; attentatet hade al-Qaidas typiska känne­tecken
belagt sedan 1589